Flata, runda, solfjäder mm i svinborst, nöt, häst, get - och mårdhår, iller, syntet.